TEL:020-31141067

图片展示

6Pin DIP-DC

6Pin DIP-DC

产品详情

特性

输入

输出间的隔离电压

沿面距离>7.62毫米

操作温度***可到 +110°C


应用

电源稳压器

数字逻辑输入

微处理器输入

电器系统

工业控制ProductDatasheetSize(mm)VF_Typ (V)Rise / Fall Time (μs)BVCEO _Min (V)CTR (%)Viso (Vrms)VCE(SAT)_Max (V)
4N25
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08020 min.50000.4
4N26
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08020 min.50000.4
4N27
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08010 min.50000.4
4N28
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08010 min.50000.4
4N35
7.12x6.5x3.51.210.0/9.080100 min.50000.4
4N36
7.12x6.5x3.51.210.0/9.080100 min.50000.4
4N37
7.12x6.5x3.51.210.0/9.080100 min.50000.4
4N38
7.12x6.5x3.51.210.0/9.08020 min.50000.4
CNY17-1
7.12x6.5x3.5--6.0/8.08040~8050000.4
CNY17-3
7.12x6.5x3.5--6.0/8.080100~20050000.4
CNY17-4
7.12x6.5x3.5--6.0/8.080160~32050000.4
CNY17F-1
7.12x6.5x3.51.26.0/8.08040~8050000.4
CNY17F-2
7.12x6.5x3.5--6.0/8.08063~12550000.4
CNY17F-3
7.12x6.5x3.5--6.0/8.080100~20050000.4
CNY17F-4
7.12x6.5x3.5--6.0/8.080160~32050000.4
H11A1
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08050 min.50000.4
H11A2
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08020 min.50000.4
H11A3
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08020 min.50000.4
H11A4
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08010 min.50000.4
H11A5
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08030 min.50000.4
MCT2E
7.12x6.5x3.51.233.0/3.08020 min.50000.4
TIL111
7.12x6.5x3.51.226.0/8.080--50000.4
TIL117
7.12x6.5x3.51.26.0/8.08050 min.50000.4

暂无评价

产品详情

特性

输入

输出间的隔离电压

沿面距离>7.62毫米

操作温度***可到 +110°C


应用

电源稳压器

数字逻辑输入

微处理器输入

电器系统

工业控制ProductDatasheetSize(mm)VF_Typ (V)Rise / Fall Time (μs)BVCEO _Min (V)CTR (%)Viso (Vrms)VCE(SAT)_Max (V)
4N25
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08020 min.50000.4
4N26
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08020 min.50000.4
4N27
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08010 min.50000.4
4N28
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08010 min.50000.4
4N35
7.12x6.5x3.51.210.0/9.080100 min.50000.4
4N36
7.12x6.5x3.51.210.0/9.080100 min.50000.4
4N37
7.12x6.5x3.51.210.0/9.080100 min.50000.4
4N38
7.12x6.5x3.51.210.0/9.08020 min.50000.4
CNY17-1
7.12x6.5x3.5--6.0/8.08040~8050000.4
CNY17-3
7.12x6.5x3.5--6.0/8.080100~20050000.4
CNY17-4
7.12x6.5x3.5--6.0/8.080160~32050000.4
CNY17F-1
7.12x6.5x3.51.26.0/8.08040~8050000.4
CNY17F-2
7.12x6.5x3.5--6.0/8.08063~12550000.4
CNY17F-3
7.12x6.5x3.5--6.0/8.080100~20050000.4
CNY17F-4
7.12x6.5x3.5--6.0/8.080160~32050000.4
H11A1
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08050 min.50000.4
H11A2
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08020 min.50000.4
H11A3
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08020 min.50000.4
H11A4
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08010 min.50000.4
H11A5
7.12x6.5x3.51.23.0/3.08030 min.50000.4
MCT2E
7.12x6.5x3.51.233.0/3.08020 min.50000.4
TIL111
7.12x6.5x3.51.226.0/8.080--50000.4
TIL117
7.12x6.5x3.51.26.0/8.08050 min.50000.4

6Pin DIP-DC
长按识别二维码查看详情
长按图片保存/分享
询盘

咨询表单:

  • 请输入验证码

咨询内容:


你还没有添加任何产品

6Pin DIP-DC

发送询盘
询盘

咨询表单:

  • 请输入验证码

咨询内容:


你还没有添加任何产品
图片展示

联系我们

contact us


公司总机:020-31141067

服务热线:13533387517(24小时开通)

公司传真:020-31041872

公司邮箱:leqinfang2010@jinhuidz.com

公司地址:广州市番禺区大龙街市莲路傍江东村段33号B栋103室(花城创意产业园)

Copyright @ 广州市锦徽电子有限公司 版权所有  粤ICP备15006434号-1

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了